Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Setembre 7, 2009

Convocatoria de reunió del Grup de Treball de Serveis a la Persona el 10/9/2009

Filed under: Serveis a la Persona — laserreta @ 4:01 pm

Em plau convocar-vos a la reunió del Grup de Treball de Serveis a la Persona que tindrà lloc el proper dia 10 de setembre a les 19:30h, al Centre Social i Sanitari de la Floresta (c. Pearson, 36), amb l’ordre del dia següent:
Aprovació acta sessió anterior.
Inauguració circuit activitat física.
Planificació activitats gent gran.
Intervenció de medi obert a la Floresta.
Campanya prevenció mal d’esquena a dreçada a nens.
Precs i preguntes.
Sant Cugat del Vallès, 7 de setembre de 2009
El president del Consell de Districte
Xavier Amador i Pitarch

Setembre 6, 2009

Acta de la reunió del Grup de Treball Serveis a la Persona del 21/5/09

Filed under: Serveis a la Persona — laserreta @ 3:59 pm

Assistents: Rosa Turón ( associació de propietaris de la Floresta)
Carmela Fortuny i Camarena (Tinent d’alcalde Serveis a la Ciutadania)
Data: 21 de maig de 2009
Hora d’inici: 19,30 h
Hora de finalització: 20,15 h
Lloc: Centre Social i Sanitari de la Floresta
Punts tractats i acords
(more…)

Novembre 25, 2008

Acta de la reunió del Grup de Treball Serveis a la Persona del 24 de novembre de 2008

Filed under: Serveis a la Persona — laserreta @ 3:23 pm

El passat 24 de novembre a les 19h30 es va celebrar al Centre Sanitari de la Floresta la reunió del Grupo de Treball “Serveis a la Persona” amb la assisténcia de Carmela Fortuny i Camarena (Tinent d’alcalde Serveis a la Ciutadania), Iñaki Reixach i Rosa Turón ( APV de la Floresta-Pearson), Carles Castro (AV de la Serreta-Bosc d’en Saladrigues), Francisco Artero( Col•lectiu de la Gent Gran de la Floresta)
Els punts tractats i acordats van ser els següents:
Intervenció en el medi obert
L’ajuntament està treballant el protocol d’actuació en el medi obert amb l‘objectiu d’actuar de manera coordinada i multidisciplinar, en situacions de consum de drogues, conductes incíviques i conflictes que es produeixen a la Floresta i a d’altres indrets de la ciutat i districtes. Des de Serveis Socials i Salut Pública es presentarà el primer esborrany del protocol abans de finalitzar l’any i a partir d’aquest moment s’iniciarà el treball conjunt de consens i coordinació amb la Policia Local i Mossos d’Esquadra. Amb aquest protocol d’actuació conjunta es pretén acompanyar la sanció d’una intervenció educadora i/o de derivació a la xarxa assistencial.
El Sr. Reixach manifesta que han comunicat a responsables de FFCC les incidències que s’estan produint per part de joves a l’estació i que suposen risc. També que experts de la UAB en intervencions al carrer amb aquests col•lectius i adreçats per part de FFCC, s’han posat en contacte amb l’Ajuntament.
Ciberaula i millores del Casal
El dia 1 de desembre està programat l’inici de muntatge de la ciberaula. Paral•lelament s’executaran les obres de millora del casal i l’adequació d’espais i actualització de mobles. Es consensuarà amb el col•lectiu de la gent gran el moment de fer les actuacions en el casal donada la coincidència amb les Festes Nadalenques per interferir el mínim possible en la seva dinàmica d’activitats. El casal ja ha rebut l’ordinador adreçat a la millora de la gestió de la Junta.
Aparells gimnàstica gent gran
Es comenten les ubicacions ( dues zones: Serreta i parc centre sociosanitari). La Sra. Fortuny es compromet a revisar el pressupost i assegurar que amb l’import assignat es poden fer els dos parcs de gimnàstica amb un número adequat d’aparells per tal d’assegurar una bona qualitat i quantitat d’exercicis que contemplen els circuits.
Tercer Cap
S’informa que tot i estar present en els pressupostos de la Generalitat pel 2009, encara no es té data per la col•locació de la primera pedra del tercer CAP. Segons informacions rebudes per part de la delegació territorial del CatSalut, aquest projecte ha de passar per Govern i aquest tràmit està endarrerint el procés. La previsió se situa ara en el decurs del primer trimestre de l’any 2009
Altres temes
El Sr. Reixach informa de la possible marxa dels okupas d’una casa de la Floresta ubicada al carrer Sant Julià. La Sra. Fortuny informarà a qui pertoca per tal d’evitar la “reokupació”.

Setembre 8, 2008

Acta de la reunió del Grup de Treball Serveis a la Persona

Filed under: Serveis a la Persona — laserreta @ 3:22 pm

Acta de la reunió del Grup de Treball Serveis a la Persona

 

Assistents:   Iñaki Reixach (Associació de propietaris i veïns de la Floresta-Pearson)

                     Maribel Martínez (Associació de propietaris i veïns de la Floresta-Pearson)    

                     Jordi Cuesta (Associació de veïns de la Serreta – Bosc d’en Saladrigues)

                     Pilar Escriche (Associació de veïns de la Floresta)  

                    Carmela Fortuny i Camarena (Tinent d’alcalde Serveis a la Ciutadania)                 

                  

 

 

Data: 8 de setembre de 2008

Hora d’inici: 19,30 h

Hora de finalització: 21,30 h

Lloc: Centre Social i Sanitari de la Floresta

 

 

Punts tractats i acords

 

Aprovació de l’acta restant pendent un punts que es treballarà a la reunió d,avui (tipus d’intervenció a la zona de l,estació pels conflictes i la detecció de petit  tràfic de drogues)

 

Signatura conveni entre l’Ajuntament, el col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta i la Fundació la Caixa. El 23 de juliol es va signar el conveni. El 15 de setembre reunió amb l,empresa que ha de fer el muntatge de la ciberaula. Ubicació a la planta baixa (sala gran). Previsió per la posada en marxa dos mesos.

 

Atenció a les drogodependències. Es va fer entrega de l’informe abans de vacances atenent als acords de la darrera reunió de grup de treball. L,actualització de la situació és la següent:

           

Resum de l’informe anterior, sembla que la situació no ha canviat:

  • L’estació de La Floresta és un lloc de reunió per un grup d’adults relacionat segurament amb el col·lectiu okupa, que sembla que tenen conductes que entren en conflicte amb el veïnat.
  • Se sospita el consum de drogues a la via pública i possiblement petit tràfic.
  • En aquest moment s’està portant a terme la intervenció a partir de la presència policial (presència d’un vehicle policial a la plaça de 20:00 de la tarda a 3:00 h. de la matinada i passades freqüents durant el dia).

 

Proposta pendent de resposta:

Definir un encàrrec de actuació que tingui en compte diferents variables:

§         Continuar com fins ara sense fer res més que una presència policial suau.

§         Propiciar la sortida del grup de l’espai de la Plaça de l’Estació de La Floresta: en aquest cas sembla que una actuació policial dissenyada amb el objectiu de desplaçar-los seria la més adequada i respondria a les demandes dels veïns. El risc és traslladar el problema a un altre espai del municipi i reproduir la situació de conflicte.

§         Realitzar un treball d’intervenció amb el col·lectiu i de mediació entre ells i els veïns. En aquest cas caldria valorar:

o        els recursos necessaris

o        les implicacions que té una intervenció que necessàriament ha d’incloure la vinculació del col·lectiu al municipi

 

Grup de treball

L’ajuntament a través del Pla sobre drogues i altres comportaments de risc té la intenció de liderar un grup de treball en que participaran tècnics de salut, de serveis socials, la Policia local i els Mossos d’esquadra per tal d’unificar i definir protocols conjunts d’actuació en referència als consums en el espai públic.

 

Centre Social i Sanitari. S’informa de les millores al centre social i sanitari de la Floresta.

 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va atorgar una subvenció de 69.600,00 € a l’ajuntament de Sant Cugat del fons destinat a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per als exercicis de 2006 i 2007 (DOGC núm. 4882, de 14 de maig de 2007). L’esmentada subvenció estava destinada a la remodelació i l’equipament del consultori local de l’Ajuntament de Sant Cugat ubicat a La Floresta.

Obres: A l’estiu de 2007 es van portar a terme millores generals de l’equipament del consultori:  obertura de noves finestres als consultoris, condicionament de la rampa d’accés, reparacions generals, obres d’aïllament, climatització, mobiliari,  pintura i senyalística interna i externa del centre.

A la vegada s’ha portat a terme la connexió i unificació a la xarxa general de Mútua de Terrassa, mitjançant ADSL.

 

Millores al casal del col·lectiu de la Gent Gran. S’han consensuat i concretat les millores que s,executaran a l,espai del casal:

 

          un  espai office al costat del despatx de la junta.

          On ara hi ha els ordinadors (davant de la finestra), fer un espai per tallers, tancat amb unes portes correderes, deixant la sala gran per la lectura, jocs de taula i altres

          Pintar tot l’espai

          Adequar el mobiliari (armaris, taules i cadires)

 

 

Serveis Socials. S’informa de que les actuacions dutes a terme en el període de vacances entren dins el marc de la normalitat i que no s’ha produït cap incidència remarcable.

 

 

S’acorda

 

Que la Sra. Fortuny traslladarà a l,alcalde i al regidor de seguretat ciutadana, la situació als voltants de la plaça de l,estació i l’informe de recomanacions per tal de prendre una decisió d,actuació. Els participants al grup de treball manifesten de forma unitària el seu descontent amb la intervenció policial. Es queixen de que hi ha poca sanció de fets totalment objectius i clars d,infracció.

 

S,acorda traslladar als tècnics de serveis socials la presència de nens no escolaritzats a la zona

 

Propera reunió del grup de  treball el  24 de novembre de 2008

 

 

 

 

Carmela Fortuny i Camarena

Tinenta d’Alcalde de Serveis a la Ciutadania

Bloc a WordPress.com.