Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Abril 17, 2013

NORMATIVA PREVENCIÓ D’INCENDIS

-Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals.
-Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
DECRET 64/1995

D’aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Normes d’aplicació durant el període de baix risc d’incendi
(16 d’octubre-14 de març)

És permès encendre foc i utilitzar bufadors en els terrenys d’aplicació de la normativa, però tenint en compte les següents mesures preventives.

1.Netejar la zona en que s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 m de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 m del terra.
2.La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 m d’alçada.

3.La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d’esbarjo. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

1.Llençar objectes encesos
2.Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’ inici d’un foc.
Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
Normes d’aplicació durant el període d’alt risc d’incendi
(15 de març-15 d’octubre)
Resta prohibit:
1.Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

– Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals,   agrícoles o de jardineria.

–  Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les   àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la   utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.

– Fer foc per activitats relacionades amb l’apicultura.

2. Llençar objectes encesos

3. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’ inici d’un foc.

4. Llençar coets, globus focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

5. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Juny 10, 2011

Campanya de prevenció d’incendis forestals 2011

Filed under: Agenda,Prevenció d'incendis — laserreta @ 6:02 pm

L’alcaldesa de Sant Cugat, Sra. Mercè Conesa i Pagès, ens convida a assistir a l’acte de presentació de la “Campanya de prevenció d’incendis forestals 2011” el 14 de juny a les 19h a la sala de plens de l’ajuntament:

A la presentació, farem balanç de les actuacions realitzades i les previstes per fer front als incendis forestals d’aquest estiu, així com les novetats pel que fa a la logística dels agents implicats en el pla d’actuació municipal.

Sota el lema “A l’estiu, més risc d’incendis” hem volgut posar l’èmfasi en el canvi climàtic, responsable de l’augment de la temperatura global i de la variació del cicle de l’aigua, per tal que siguem conscients de la vulnerabilitat del nostre entorn,
especialment durant aquesta època de l’any.

Des de l’Ajuntament, treballem tot l’any per reduir al màxim els riscos d’incendi. És per això que fem el manteniment de les franges de protecció dels districtes i de les urbanitzacions en contacte amb zona forestal, tot mantenint els camins de la xarxa de
prevenció i extinció d’incendis. A més, enguany, també hem retirat unes 6.000 tones d’arbres caiguts per les ventades i nevades. Tanmateix, si volem que les mesures que prenem siguin efectives, també cal implicar la ciutadania a l’hora d’evitar l’aparició d’un
focus d’incendi”

Bloc a WordPress.com.