Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Agost 20, 2016

Adequació de l’ample del carrer Canal de la Mànega al seu pas per davant de l’escola del Pinar.

Filed under: Mobilitat,Urbanització dels carrers — laserreta @ 11:16 am

Carles Castro
President

En nom de tota la junta Directiva de la nostra Associació, em complau dir-vos que desprès de 6 anys de lluitar en diferents àmbits, per fi hem aconseguit que el proper mes de Setembre el carrer Canal de la Mànega al seu pas per davant de l’escola del Pinar, tingui durant les 24 hores del dia pas per a vianants i vehicles en les dues direccions.

pilar-manega2
Durant aquest temps hem mantingut moltes reunions amb diferents estaments: (AMPA del Pinar, Mares Superiores (3) de la comunitat de monges del Pinar, Reunions de Treball de La Floresta i Valldoreix, Alcaldessa de Sant Cugat, Tinents d’alcalde del Ajuntament de Sant Cugat,(2) Tècnics de Mobilitat i Medi ambient, Arquitectes de Territori, Defensor del Poble senyor Rafel Ribó i tècnics de seu departament, Cap de la Policia local de Sant Cugat i un llarg etcètera.

Com deia al començament d’aquest escrit, creiem que tots aquets esforços han valgut la pena.

Hem recuperat uns 150 metres de via pública (que sempre ho havien sigut) i un canvi de planejament de tot el conjunt del carrer Canal de la Mànega – Oceà Glacial – Consolat del Mar – Villà.

Aquest canvi, que ajudarà a millorar, aparcaments, parades de Bus, entrades al parc de la Pineda, està ja en planells i comencen els tràmits de licitacions, llicencies etc.que esperem que es portin a terme en el transcurs del 2017.

Estem molt satisfets que el resultat final, a estat consensuat per tots i cadascun dels diferents estaments que han intervingut i que per tant no es tracte de vencedors i vençuts, sinó d’acords per part de tots.

Esperem dons que en el sopar de festa major que farem tots plegats el proper 10 de Setembre a la Plaça de les Ones,( i que aprofito per convidar-vos) puguem veure, que el que us diem es ja una realitat.

pilar-manega2

Novembre 25, 2013

El carrer Canal de la Mánega, eix viari de conexió de la Floresta amb el nucli de Sant Cugat

Filed under: Mobilitat — laserreta @ 8:48 am

obres pinar 3

L’Associació de Veïns de la Serreta informa als veïns de la situació actual del carrer Canal de la Mànega en el seu tram inicial des del Col•legi El Pinar i de les actuacions que s’han fet per part de la Junta de l’Associació de Veïns de la Serreta.

1- El Carrer Canal de la Mànega és un dels vials principals de connexió entre el nucli de Sant Cugat i el barri de La Floresta. És també un dels carrers de més trànsit del barri de la Serreta i pas de les línies d’autobús del barri.

2- El planejament vigent determina l’amplada del carrer, que tanmateix no s’ha pogut aconseguir en tot el seu traçat donada la preexistència d’algunes finques ja edificades abans de la seva aprovació. Aquest és el cas del Col•legi el Pinar i les finques contigües.

obres pinar 2

3- La situació de les esmentades finques és el que s’anomena “fora d’ordenació” o “afectades” en la superfície que està destinada a carrer i que actualment ocupa la propietat privada.

4- L’objectiu de l’Adminidstració Pública és (o hauria de ser) fer tot el possible per tal que els terrenys destinats a vials passessin a titularitat pública i es pogués aconseguir l’amplada de carrers prevista i necessària per al benefici de tots els ciutadans. Tanmateix, també es protegeixen els drets dels propietaris privats. És per això que en aquests casos es permet als propietaris utilitzar els terrenys fora d’ordenació amb restriccions, mentre no s’hi facin determinades actuacions.

5- El Col•legi el Pinar ha realitzat unes obres d’enderroc i reconstrucció d’unes grades en gran part sobre superfície afectada destinada a vial que considerem ultrapassen de molt les actuacions permeses en terrenys afectats. Les obres realitzades no són en absolut les mínimes necessàries per a millorar la seguretat de les persones, s’ha modificat la rasant en la part afectada i s’ha construït sobre la superfície afectada més del que hi havia anteriorment. Les obres executades no són en absolut desmuntables ni és fàcilment restituïble la situació anterior a la construcció d’aquestes noves grades.

obres pinar 1

6- Des de l’inici d’aquestes obres, la Junta de l’Associació de Veïns de la Serreta hem sol•licitat en diversos escrits a l’Ajuntament l’aturada de les obres i la revisió de la llicència d’obres menors que ens semblava no corresponia a unes obres que van tenir el carrer tallat durant 3 dies per permetre el pas de maquinària pesada. L’abast de les obres, amb gran moviment de terres ens semblava motiu suficient per a demanar la revisió de l’expedient d’obres menors.

7- Cap dels escrits presentats ha servit per aturar les obres, que a hores d’ara ja estan totalment acabades. Com a final de les mateixes, s’ha construït de nou un mur de prop de 3 metres d’alçada sobre terreny afectat, la qual cosa és manifestament una infracció urbanística molt greu.

obres pinar 5

8- Davant d’aquests fets, l’Associació de veïns exigeix que l’Ajuntament prengui les mesures oportunes i vetlli per l’acompliment de la legalitat, i sobretot exigeix que vetlli pels interessos de tots els ciutadans i no només pels interessos d’uns pocs.

9- Igualment, i davant el poc interès per a millorar la circulació en aquest tram de carrer, exigim que no es talli més el pas de vehicles a les hores d’entrada i sortida dels alumnes de l’escola (acord provisional amb l’Associació mentre no es trobés una solució millor), amb tot el perjudici que es causa a la resta de la població i la despesa que suposa destinar-hi dos agents de la Guàrdia Urbana durant més de dues hores al dia.

obres pinar 4

Setembre 27, 2013

Acta Grup de Treball de la Floresta Mobilitat i Seguretat 17/09/13

Filed under: Grups de treball del servei de descentralització,Mobilitat — laserreta @ 9:03 am

Acta Grup de Treballa de la Floresta Mobilitat i Seguretat 170913

Juliol 8, 2013

Actes del Consell de Barri i Grups de Treball de Territori i de Mobilitat

Podeu descarregar aquí les Actes del Consell de Barri i Grups de Treball de Territori i de Mobilitat

Acta Consell Barri 20-11-2012

Acta Consell Barri 19-03-2013

Acta GT Mobilitat i Seg 28-05-2013

Acta GT Territori 04-06-2013

Mai 10, 2013

Reunió Junta

Filed under: Agenda,Junta,Mobilitat — laserreta @ 8:14 am

El proper dimarts 14 de maig es reunirà la junta per tractar els següents temes:

  1. Informe del señor Francesc Serra (director d’ambit del Ajuntament de Sant Cugat sobre tots el assumptes pendents del Ajuntament)
  2. Estat del llibre d’Actes
  3. Solicituts de subvencions a la EMD i Sant Cugat
  4. Firmes actualitzades dels comptes bancaris
  5. Plaça de les Ones (arbrat)
  6. Pla de mobilitat de Sant Cugat
  7. Pla de mobilitat de la Floresta
  8. Arrenjaments pendent de realizar

Si algú vol proposar asumptes adicionals o pot fer per qualsevol dels mitjans disponibles.

febrer 20, 2013

Sessió del Grup de Treball de La Floresta sobre seguretat i mobilitat

El dimarts 12 de febrer es va celebrar la sessió del Grup de Treball de La Floresta sobre seguretat i mobilitat.

Podeu descarregar l’acta aquí: Acta GTLF. 12.02.13

Març 22, 2012

Reunió del Grup de Treball de La Floresta de Seguretat i Mobilitat

El passat 15 de març es va celebrar una reunió del Grup de Treball de La Floresta de Seguretat i Mobilitat. El president del Consell de Barri, el Sr. Carles Brugarolas ens ha enviat l’acta de la qual fem un resum:
(more…)

gener 30, 2012

Resultat de les reunions sobre sentits dels carrers i zones d’aparcament

Filed under: Mobilitat,Urbanització dels carrers — laserreta @ 8:37 pm

El passat dimecres 25 el Sr. Albert Muratet i Casadevall, Cap de servei de Trànsit i Via Pública de l’Àmbit de gestió de Territori, Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat es va reunir amb el Miquel Diaz de l’EMD i ens va transmetre el següent resultat:
(more…)

gener 20, 2012

Reunió a l’Ajuntament

Filed under: Mobilitat,Serveis urbans,Urbanització dels carrers — laserreta @ 9:50 am

En el dia d’ahir ens varem reunir amb els Senyors Victor Martinez (director d’àmbit) i Josep Massagué (Arquitecta)

El recorregut pels diferents llocs ha donat com a consequencia una pressa de notes per part d’ells i el compromís de respostes en un termini no superior a 10 dies.
(more…)

Novembre 29, 2010

Reunió del Grup de Treball de Mobilitat i Medi Ambient

Filed under: Mobilitat — laserreta @ 5:42 pm

El passat 25 de novembre es va celebrar la reunió del Grup de Treball de Mobilitat i Medi Ambient amb en la que es va tractar de la propera edició del “Bosc Literari” i de les actuacions de mobilitat que s’estan fent a la escola el Pinar, autobús de Barcelona fins a Mas Fortuny, la senyalització de “la Bóbila” i “La Serreta” y els aparcaments, noves direccions i senyalització.

En relació a la carta de Proposta de millora del sentit de circulació del carrer Barceloneta que han signat alguns veins i que s’ha presentat en aquesta reunió, el President de la Asociació, Sr, Joaquim Castelló explica la posició de la Associació de la següent manera:

“Tal i com vam acordar amb els senyors veïns ocupats en la reestructuració de la circulació del Barri La Bòbila, la Serreta i que van sol•licitar que aquesta associació fes extensives les seves queixes i reclamacions en la taula de treball de referència, ens plau comunicar-los els acords presos:
Atès que tot aquest tema és de competència de l’EMD, l’Ajuntament de Sant Cugat, es compromet a contestar tots els escrits i deriva totes aquestes queixes a la persona competent del departament corresponent de l’Entitat Menor Descentralitzada de Valldoreix.

Recordar el ferm propòsit de la Senyora Presidenta de l’EMD, de posar solucions a tots aquests temes, en la seva visita a la Plaça de les Ones, per on començar aquestes discrepàncies, que encara avui venen cuejant i que esperem que el bon fer de la Senyora presidenta i els tècnics de l’Entitat, puguin solucionar a gust de tothom.

La Junta de la Serreta i el seu president, es ratifiquen en quedar-se al marge d’aquest conflicte, ja que s’han rebut algunes paraules, no merescudes i totalment fora de context, ja que entenem que el nostre treball, totalment desinteressat, supera en molt les atribucions que ens atorga el càrrec.”

Pàgina següent »

Bloc a WordPress.com.