Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

febrer 9, 2016

Reunió de Medi Ambient

Filed under: Consell de Districte,Medi Ambient,Uncategorized — laserreta @ 6:58 pm

El passat 21 de gener, un membre de la junta de la nostra Associació va assistir a la reunió de la Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri

Aquí podeu trobar un resum del que es va parlar

https://sites.google.com/a/xerric.net/consell-de-barri/home/comissions/media-ambient/resum-comissio-de-medi-ambient-210116

Mai 7, 2014

Inauguració “Itineraris de Valldoreix”

Filed under: Celebracions,Medi Ambient — laserreta @ 7:50 am

Durant l’any 2013 des de l’Àrea de Medi Ambient amb la col·laboració directa del Consell Sectorial de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix, vam executar el Projecte “Itineraris de Valldoreix”, d’acord amb els principis establerts per l’Agenda 21, per a fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta d’una forma segura per Valldoreix, així com donar a conèixer el patrimoni natural de la nostra Vila.

Havent finalitzat una primera fase del Projecte, us volem convidar a la inauguració el proper 10 de maig de 2014, a les 11 hores del matí. Us adjuntem el programa previst per la jornada.

DISSABTE 10 DE MAIG DE 2014

11:00 hores : TROBADA AL CLUB ESPORTIU VALLDOREIX (CLUB DE TENNIS)

11:10 hores : INICI DE LA CAMINADA (DES DEL CLUB DE TENNIS FINS AL CAMP DE FUTBOL)

12:00 hores : PICA-PICA PER A TOTS ALS ASSISTENTS (al Camp de Futbol)

 

Agost 5, 2013

Actes sobre medi ambient i contaminació acústica

Filed under: Medi Ambient — laserreta @ 10:14 am

Actes sobre medi ambient i contaminació acústica

Acta Reunió Consell Sectorial de Medi Ambient 22-07-2013

Moció sobre mesures protectores contra la contaminació acústica Ple maig 2013

Abril 17, 2013

NORMATIVA PREVENCIÓ D’INCENDIS

-Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals.
-Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
DECRET 64/1995

D’aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Normes d’aplicació durant el període de baix risc d’incendi
(16 d’octubre-14 de març)

És permès encendre foc i utilitzar bufadors en els terrenys d’aplicació de la normativa, però tenint en compte les següents mesures preventives.

1.Netejar la zona en que s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 m de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 m del terra.
2.La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 m d’alçada.

3.La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d’esbarjo. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

1.Llençar objectes encesos
2.Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’ inici d’un foc.
Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
Normes d’aplicació durant el període d’alt risc d’incendi
(15 de març-15 d’octubre)
Resta prohibit:
1.Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

– Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals,   agrícoles o de jardineria.

–  Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les   àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la   utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.

– Fer foc per activitats relacionades amb l’apicultura.

2. Llençar objectes encesos

3. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’ inici d’un foc.

4. Llençar coets, globus focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

5. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

febrer 25, 2011

Inauguració del Bosc Naturalista

Setembre 10, 2010

Tallers gratuits “Llars Verdes”

Filed under: Medi Ambient — laserreta @ 12:59 pm

Agost 23, 2010

La Oficina Sant Cugat Sostenible

Filed under: Medi Ambient — laserreta @ 9:56 am

La Oficina Sant Cugat Sostenible és un servei municipal que neix com a continuació del procés d’Agenda 21 impulsat l’any 2001 gràcies a la iniciativa ciutadana, un lloc obert a totes les persones, entitats i empreses interessades en conèixer els recursos i les accions que ens permeten caminar vers la sostenibilitat. En el seu butlletí ens envien informacons realment interessants.

Mai 10, 2010

Reunió del Grup de Treball “Mobilitat i Medi Ambient” de La Floresta

Filed under: Medi Ambient,Mobilitat — laserreta @ 2:11 pm

El passat 29 d’abril es va celebrar una reunió del  Grup de Treball “Mobilitat i Medi Ambient” de La Floresta.

Aquest es un resum dels temes que es van tractar:

Medi Ambient

  • El President de la Associaciò comenta que arran de la nevada del 8 de març novament han caigut arbres al llarg del camí del Bosc de la Serreta. Entrega diverses fotos sobre l’estat actual de la zona. El rètol de l’entrada ha caigut i cal tornar-lo a col·locar (segurament es tracta d’una bretolada, ja que és el segon cop que es repara en poc temps). Es demana novament la col·locació d’una font a l’esplanada. D’altra banda, a l’entrada hi ha un parell de piles de terres que cal aplanar i repartir per millorar l’esplanada. S’acorda que es farà una visita conjunta a la zona per revisar aquests temes i concretar la ubicació de la font, que ha d’estar col·locada abans del dia 7 de maig.
  • Dipòsit Mas Fortuny: Es comenta la informació que ja es va enviar als representants veïnals sobre les consideracions de SOREA pel que fa a l’aprofitament d’aquests antics dipòsits.
  • Obertura camí  Mas Fortuny: Es comenta l’informe rebut per part del Parc de Collserola. Els veïns no hi estan d’acord, ja que reiteren que consideren que el Parc hauria de deixar obrir el camí.
  • Manteniment línies elèctriques: Es comenta que en algunes zones hi ha branques penjant sobre els cables. FECSA-ENDESA no fa un correcte manteniment de les líniesç
  • A la zona del C/ Quadre de Canals s’evidencien uns abocaments d’aigües residuals a la riera que aparentment provenen d’una finca. S’entreguen unes fotografies. Aquest assumpte es farà arribar a l’Àmbit de Serveis Urbans.
  • Queixes del tractament que s’ha fet en el tema de la recollida de restes vegetals a La Floresta. Es considera que durant la ventada del 24 de gener del 2009 es va fer millor. Es respon que tot i haver fet recollides puntuals per tal d’obrir camins i facilitar la mobilitat de persones i vehicles, la gestió de les restes vegetals de propietaris particulars correspon als veïns. Es demana un esforç a les AAVV per tal que facin arribar als seus associats que les restes vegetals generades no es poden abocar al mig del carrer. 

Mobilitat

  • Plànol informatiu de la Floresta: tal com es va acordar en la passada reunió, s’ensenya el disseny del Plànol informatiu dels carrers de la Floresta. El Grup de Treball revisa el plànol donant per bo la majoria del noms. Carrer Diputació: Es debateix el tema del perquè el carrer Diputació s’ha mantingut en doble sentit. 
  • Mas Fortuny: Barrera protectora
  • Campanya de Pintura: S’ensenya el plànol de la propera campanya de pintura de les marques viàries, el qual es valida pel Grup de Treball. També es comenta que enguany la pintura que s’utilitza és diferent d’altres anys, amb una dosi de micro esferes de vidre que milloren l’antilliscament.
« Pàgina prèvia

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.