Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

gener 16, 2018

Inauguració de la 14ª edició del Bisc Literari de la Serreta

BOSC LITERARI-CENTENARI-inauguració.jpg

Mai 3, 2017

Inauguració del Bosc Comestible

Benvolgut veí(na),

Com ja sabeu, des dels seus inicis l’any 2000, l’Anella Verda ha estat un dels principals projectes de l’Associació de Veïns de la Serreta.

L’Anella Verda es va dividir en tres trams: el Bosc Literari, ja plenament consolidat i referent al Municipi, el Bosc Naturalista, obert uns anys més tard i un tercer tram, el Bosc Comestible, que hauria de tancar l’anella.

Malauradament, la continuitat del recorregut encara no és possible donat que no s’ha
concretat l’arranjament de la riera Saladrigues per manca d’acord entre l’ACA i les administracions de Sant Cugat i Valldoreix.

Tanmateix, volem que en aquells trams on sigui possible, el Bosc Comestible comenci
a créixer. És per això que hem plantat ja 26 especies diferents al llarg del Carrer Barceloneta, carrer Moli i Riera de Saladrigues.

Per a presentar el projecte, el proper diumenge dia 7 de Maig a les 12:00 a la cruïlla Barceloneta – Moli, (acompanyats de representants de les administracions de Sant Cugat i Valldoreix), et  convidem a la inauguració.

Seguidament repartirem entre els assistents algunes de les varietats que hem plantat.

T’esperem!

Desembre 17, 2012

Hi havia una vegada… una zona mal cuidada. Diari de Sant Cugat

Hi havia una vegada... una zona mal cuidada. Diari de Sant Cugat

Desembre 12, 2011

Reunió amb la Sra. Mercé Conesa

Estracte de punts a tractar amb la Sra. Mercé Conesa, Alcalde de Sant Cugat, el proper 14 de desembre:

  • Economia de barri. Diners de lliure disposició… Feines executades i les que resten per fer.
  • Donat d’inauguració propera del bosc literari, neteja urgent per a poder circular per tota l’anella verda.
  • Desprès d’un any sense tenir noticies de l’ajuntament, engegar reunions de treball on realment poder ajudar a fer coses positives per al barri.
  • Finalitzar les obres de la serreta (soterrament de cables de telefònica, faroles serrades i no eliminades, portes de comptadors sense candaus, escales projectades no executades, etc…)
  • Vialitat i estacionament.
  • Escola el pinar (Forma part de la vialitat del nostre barri però donat que hi ha nens pel mig creiem que es un punt particularment delicat i especific).

febrer 25, 2011

Inauguració del Bosc Naturalista

Octubre 26, 2009

Preparant el “Bosc Naturalista”

Bosc Naturalista
Dintre de l’anella verda, una sèrie de voluntaris estem preparant la zona del “Bosc Naturalista”. Tenim una subvenció de l’Ajuntament per instal•lar uns postes amb texts i imatges informatives sobre la climatologia, la fauna i la flora d’aquesta part de la Anella. Es una gran oportunitat de informar a les persones que passegen i de millorar l’estat en que es troba la riera.

Qualsevol que vulgui col•laborar en aquesta feina ho pot fer contactant amb la Associació deixant un comentari en aquesta web.

Octubre 18, 2007

Reunió a l’Ajuntament de Sant Cugat amb la Sra. Marta Sobirà, regidora de medi ambient i Sergi Cantó

Filed under: Manteniment de l'Anella Verda,Riera d'en Saladrigues — laserreta @ 7:48 pm

En la reunió que es va celebrar a l’Ajuntament de Sant Cugat amb la Sra. Marta Sobirà, regidora de medi ambient i Sergi Cantó, tècnic de medi ambient es va tractar els segënts temes:

Riera d’en Saladrigues

Resulta que per una banda, l’Ajuntament va preparar un projecte molt detallat per arreglar la riera de Saladrigues. Per un altra banda, la associació està tramitant la sol·licitud de una subvenció de un màxim de 6.000EUR per abans de final d’any amb la que contàvem fer aquesta obra. Però d’aquests dos fets, el Sr. Sergi Cantò ens explica una curiosa paradoxa que sembla que es real: No es possible que un projecte que ha preparat l’Ajuntament es pagui amb una subvenció que s’ha concedit a una Associació externa. L’interventor de l’Ajuntament rebutjaria el projecte. Per tant no es pot assignar aquests diners a la feina que a nosaltres ens agradaria acomplir.


En aquesta curiosa situació,< s’ha afegit el fet de que, en els darrers càlculs que hem fet a la Associació, l?arranjament de la riera de Saladrigues necessita de un pressupost mínim de uns 11.500EUR que es casi el doble del que concedeix la subvenció. Con que la subvenció està condicionada a que la feina que es faci quedi acabada, decidim que la demanàrem per arreglar la part del torrent de la Serreta i esperàrem que sigui l’Ajuntament qui executi el seu projecte dient-nos abans quina previsió hi ha de que aquesta obra es pugui executar en un plaç curt ja que es una obra molt important per el nostre barri.

Manteniment de l’Anella Verda

Es va comentar la necessitat de fer un manteniment dels boscos, i especialment del camí de la Anella Verda. Ens van comentar que es podrien instal·lar papereres i rètols i que s’hauria de fer una neteja periòdica. En qualsevol cas ens presentaran un pla concret de manteniment que s?haurà de complir.

Octubre 8, 2007

Una vegada mes la reunió s’ha aplaçat.

Filed under: Manteniment de l'Anella Verda,Riera d'en Saladrigues — laserreta @ 7:47 pm

Una vegada mes la reunió s’ha aplaçat. Nova data 18/10 a les 18h

Setembre 12, 2007

Aplaçament de la reunió

Filed under: Manteniment de l'Anella Verda,Riera d'en Saladrigues — laserreta @ 7:46 pm

Lamentablement, la reunió del dia 13/9 amb la Sra. Marta Sobirà i el Sr. Sergi Cantó (regidora i tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat respectivament) s’ha anul·lat per problemes d’agenda de l’Ajuntament. Teòricament es podrà celebrar el proper dia 9/10/2007

gener 1, 2007

El manteniment de l’Anella Verda

Filed under: Manteniment de l'Anella Verda — laserreta @ 7:49 pm

Cal esbrinar, fomentar i fer aplicar les actuacions de manteniment, regular, dotades de pressupost, contemplades per l’Anella Verda

Ela reunió del proper 13/9/07 amb la Sra. Marta Sobirà i el Sr. Sergi Cantó (regidora i tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, respectivament) s’insistirà en aquest tema.

També volem mencionar el fet de que darrerament, es van plantar unes alzines a la plaça del bosc Literari, cosa que agraïm, però ara falta arranjar la terra per facilitar l’entrada a la plaça.

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.