Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Novembre 19, 2009

Grup de Treball Extraordinari sobre mobilitat i el sentit dels carrers

Tal com estava previst, la Tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Valor Civics i Mobilitat ha convocat un Grup de Treball Extraordinari sobre la mobilitat i el sentit dels carrers del sector de La Serreta i La Bòbila, el proper 24 de novembre de 2009 a les 18 hores a la Sala d’Actes del Centre Social i Sanitari de La Floresta.

Setembre 16, 2009

Bustia de suggeriments

suggerenciesUs recordem que, qualsevol persona que vulgui fer un suggeriment per que sigui exposat a les reunions de la junta de la Associació, al Consell de Districte o als diferents Grups de Treball, ho pot fer en forma de comentari de qualsevol entrada d’aquesta web o per EMail al correu de la associació laserreta@gmail.com

Desembre 19, 2008

Reunió del grup de treball “Serveis Urbans” del servei de descentralització de l’Ajuntament

El passat dia 18 de decembre a les 19h30 es va celebrar la reunió del grup de treball “Serveis urbans” del servei de descentralització de l’Ajuntament i a la que van asistir:Víctor Martínez, Fina Barri, Iñaki Reixach, Carles Castro, Joaquim Castelló, Jaume González i Canadell.

L’ordre del dia va ser:

 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 • Seguiment de les partides de lliure disposició
 • Clavegueram Pere Planas
 • Precs i preguntes.

Resum del Debat:

En Víctor Martínez excusa l’absència de la Sra. Paraira i del Sr. Amador. Els representants de les associacions fan palès el seu malestar per la no representació política a la reunió atès que va ser un acord pres políticament.

Seguiment partides de lliure disposició:

Abans de repassar les obres de lliure disposició, el Sr. Reixach recorda que a la sessió anterior Serveis Urbans  es va comprometre a mirar la possibilitat de fer la consolidació del carrer Verdaguer amb el mateix sistema que està previst a l’av. Pere Planas i altres, en VM comenta que al no garantir l’empresa el bon resultat del mateix a la entrega del paviment existent amb la zona deteriorada és preferible no fer aquesta actuació. Es comenta que al proper grup de Treball de Territori es plantejarà la urbanització del carrer com a solució definitiva.

El Sr. Reixach comenta que els diners destinats a la col·locació dels jocs a la plaça de l’Estació han de ser retornats ja que només va ser un avançament dels mateixos, tal i com havia acordat amb Medi Ambient, que són qui es farien càrrec amb el seu pressupost ordinari.

 1. Rètols d’accés a zones naturals i informació de rieres, aquest punt està aprovat i pendent de col·locació.
 2. Consolidació dels carrers Pere Planes i Camí de Can Pagan, atès que aquesta adjudicació supera el llindar dels 50.000 euros ens hem trobat amb l’aplicació de la nova Llei de Contractes de les Administracions, amb el que primerament s’ha d’aprovar els Plecs de Condicions, després convidar tres empreses i després procedir a l’aprovació per Junta de Govern Local. La situació actual d’aquest punt, que s’aprova conjuntament amb la consolidació d’un tram del carrer principal de Mas Fortuny, és que el dia 22 de desembre finalitza el termini per presentar les ofertes i l’aprovació es realitzarà a la primera JGL, sigui el dia 5 o el 12 de gener, amb el que les obres podran començar al gener.
 3. Construcció murs cruïlles Mas Fortuny, es troba a l’inici del procés d’aprovació dels Plecs de Condicions, es preveu de durant el mes de gener es procedirà a l’aprovació definitiva per Junta de Govern Local.
 4. Finalitzar el projecte del Parc del Centre Social i Sanitari. El dilluns 22 s’aprova una actuació amb un cost de 56.000 euros, un cop explicada, els representants de les associacions van exposar el seu descontent ja que no es corresponia als acords presos amb Medi Ambient, s’acorda que es traslladarà aquesta petició a Medi Ambient per aclarir el malentès.
 5. Adquirir aparells de Gimnàstica per a la tercera edat a un terreny del Golf de Biscaia al Parc del Centre Social i Sanitari. A la Junta de Govern del dia 22 de desembre s’aprovarà la compra dels aparells. El Sr. Reixach comenta que  els diners corresponents a l’adquisició dels aparells del Centre Social i Sanitària seran retornats per l’Ajuntament un cop rebin una subvenció de la Diputació tal i com van acordar amb la Sra. Fortuny.
 6. Renovar l’enllumenat al carrer Verge de Montserrat, el material ha arribat aquesta setmana i s’iniciaren les obres passat Nadal.
 7. Instal·lar panells informatius  de localització a diferents indrets del districte incloent Mas Fortuny, atès que no es disposa d’informació, els representants demanen que al grup de treball de mobilitat que tindrà lloc el dia 15 de gener es porti tota la informació relativa a aquest tema.
 8. Instal·lació d’aparcaments de bicicletes a la plaça de l’estació i al Pont del Diari, s’acorda que es comunicarà a mobilitat que no es col·loqui al Pont del Diari i en canvi que es col·loqui al Centre Social i Sanitari.

Clavegueram de Pere Planes:
Les obres dels col·lectors estan pràcticament finalitzades i només queda la construcció d’algunes connexions amb el que es donaria per tancada l’obra, un cop el carrer estigués en perfecte estat de manteniment.

Plaques de carrer:
S’informa que s’ha fet el repàs de totes les plaques, implementant de noves i actualitzant els noms d’acord als acords presos per la comissió del nomenclàtor, per exemple els carres: Pinyonaire, Serreta, Buscarons, etc.

Precs i preguntes:

 • El Sr. Canadell demana que es procedeixi a retirar les restes d’una foguera que algú va fer a la plaça d’accés al barri, al costat del cartell gran.
 • El Sr. Canadell demana que a una placa que hi havia a l’accés al barri on deia Carrer Senglar ha de dir Camí de Mas Fortuny.
 • El Sr. Reixach comenta que quan puges pel Passeig Bonavista i vols girar cap a Bonavista no es veu el rètol del carrer fins que no hi ets, amb el que sol·licita que es traslladi a l’altre banda del carrer.
 • El Sr. Reixach demana que es revisi el pendent del carrer Pearson ja que quan plou l’aigua no entra a l’embornal ja que el pendent està al revés.
 • El Sr. Reixach demana que a la plaça de l’Estació on es fa la fira de Santa Llúcia es solucioni els bassals que es fan quan plou i perjudiquen la ubicació de la fira.
 • El Sr. Reixach demana que es retirin uns sacs de poda que fa mesos que estan a la tanca que talla el carrer Font del Fumet darrera de la seu de la seva associació.
 • El Sr. Castelló, demana que es traslladi a la Comissió de Nomenclator el canvi de nom del carrer “Molí” de les Planes  per “Molí de les Planes”, ja que al carrer “Molí de Valldoreix” s’estan produint queixes perquè la gent confon un amb l’altre i concretament s’estan tenint problemes amb els transports de persones de la tercera edat, que els volen portar a la residència que hi ha a Les Planes i els porten al carrer “Molí de Valldoreix”.

« Pàgina prèvia

Bloc a WordPress.com.