Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Abril 2, 2014

Festa Jove del Rugbi

Filed under: Agenda,Celebracions,Cultura,Esports — laserreta @ 11:24 am

festajoverugby

Setembre 18, 2008

SERVEI DE DESCENTRALITZACIÓ, Grup de Treball: Cultura i Esports

Filed under: Cultura,Esports — laserreta @ 3:27 pm

 

 

 

Grup de Treball: Cultura i Esports

Dia: 18.09.08

Hora: 19:30h

 

 

Assistents: Mª Isabel Martínez

                     Xavier Amador

                     Xavier Codina

 

 

Ordre del dia:

– Actuacions previstes en el Pavelló de la Floresta i edificis annexos.

– Precs i preguntes.

 

 

Debat:

 

          Intervé la Sra. Martinez

 

1.      Demana fer una esmena en l’acta de la reunió anterior abans de donar-li el vist-i-plau definitiu.

En el punt 1.- dels Acords cal suprimir “durant la Festa Major”.

 

2.      Sol·licita que es treballi per millorar la coordinació entre les entitats anomenant una persona com a coordinadora amb la finalitat de que es presentin les programacions d’activitats de totes les entitats trimestralment.

 

3.      En referència a la Ciberaula recorda que en aquell espai es fan altres activitats com la cavalcada i que en alguns moments poden haver-hi situacions d’incompatibilitat.

 

El Sr. Xavier Amador creu que el projecte de Ciberaula val la pena i que davant qualsevol possible activitat puntual que precisi espais de treball caldrà buscar alternatives

 

La Sra, Martinez diu que, en referència a aquest tema, està previst que el Sr. Xavier Sans contacti amb el Tinent d’Alcalde de Cultura Sr. Xavier Escura.

 

          El Sr. Xavier Amador dóna la paraula al Sr. Xavier Codina perquè procedeixi a desenvolupar el primer punt de l’ordre del dia.

 

1.      Es detallen una sèrie d’actuacions que tindran lloc en el pavelló de la Floresta a curt termini a partir de propostes fetes pel club de futbol sala Olympic de La Floresta. Les esmentades actuacions seran concretades a nivell tècnic de manera definitiva els propers dies amb Serveis Urbans i el club:

 

          Reposició dels seients de la graderia que han estat retirats o estan trencats.

          Remodelació exterior i interior de la sala  del pavelló generant dos espais. Un per ús social del club i l’altre com a sala polivalent.

           Substitució dels policarbonats trencats que actuen com a tancament exterior del pavelló .

          Compra de mobiliari d’oficina per ús del club.

          Remodelació d’un dels actuals magatzem de pista amb la finalitat d’ubicar l’equip de megafonia.

          Revisió de possibles goteres.

          Compra de dues porteries.

          Obertura d’una finestra en l’edifici utilitzat com a bar pel club.

 

En referència a aquestes actuacions el Sr. Amador confirma que son prioritàries i que s’està treballant per fer un tractament global a la Zona Esportiva i no exclusivament en el pavelló.

 

 

 

Acords:

 

S’acorda dur a terme, previ consens amb el club l’Olympic de La Floresta, les actuacions previstes en el pavelló de La Floresta i edificis annexos detallades anteriorment.

Bloc a WordPress.com.