Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

febrer 9, 2016

Reunió de Medi Ambient

Filed under: Consell de Districte,Medi Ambient,Uncategorized — laserreta @ 6:58 pm

El passat 21 de gener, un membre de la junta de la nostra Associació va assistir a la reunió de la Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri

Aquí podeu trobar un resum del que es va parlar

https://sites.google.com/a/xerric.net/consell-de-barri/home/comissions/media-ambient/resum-comissio-de-medi-ambient-210116

Reunió d’educació del Consell de Barri

Filed under: Consell de Districte,Educacuó,Uncategorized — laserreta @ 6:55 pm

El passat dia 28 de gener, un membre de la junta de la Associació va assistir a la reunió d’educació del consell de barri (Comissió Educativa de Barri). Aquesta es una còpia de la part de l’acta en la que es descriu el contingut de la reunió:

 1. Presentació del Consell de Barri i de la Comissió

El President del Consell de Barri explica el funcionament actual del Consell: comissions, web, butlletí, pressupost de lliure disposició, presentació de projectes, votació popular de fins a tres projectes.

 1. Propostes de projectes
 1. a) Consell d’infants
 • Es valora la importància de que els infants participin en la presa de decisions en la millora del barri, per tal de treballar la implicació, participació i cohesió del barri.
 • Caldrà valorar com s’arriba als infants que no van a l’escola.
 • Es demana conèixer quin és el mapa dels infants i joves del barri: quants infants i joves hi ha i  a quins centres educatius estan escolaritzats.
 • S’acorda realitzar un recull d’experiències, per tal d’adaptar la metodologia al barri.
 • Adreçat a infants de primària (de primer a sisè)
 1. b) Consell de joves
 • S’apunta la necessitat d’incloure els joves en el un consell de joves. Tot i així, es deixa per una segona fase, després de dissenyar el funcionament del consell d’infants.
 • Adreçat a joves de secundària
 1. c) Espai jove
 • Des de les retallades de fa uns anys i l’obertura del Casino, l’espai jove existent al barri coordinat per un dinamitzador va desaparèixer. Aquest buit no s’ha pogut cobrir amb cap de les iniciatives veïnals i en aquest sentit es valora la necessitat de tornar-lo a crear.
 • L’espai hauria de cobrir el continuum des dels 12 als 18 anys amb activitats segons necessitats, tenint en compte que a més edats calen eines i espais amb marges d’autogestió.
 • Es valora la importància de tenir espais adequats a les necessitats d’aquestes edats.
 1. d) Connectar l’escola al barri
 • Cal recuperar la idea de tenir camins segurs que enllacin el barri amb l’escola, per tal que els infants de l’escola puguin participar de la vida de barri.
 • Hi ha diferents vies a tenir en compte per facilitar la connexió: la baixada de Can Llobet i superar la carretera de Vallvidrera, a través de semàfor o d’un pas elevat.
 • Aquest punt es traspassarà a la comissió on es treballa la mobilitat per tal que el treballin.
 1. e) Activitats creuades
 • Es valora la importància del treball en xarxa entre les entitats del barri
 • S’apunta a la necessitat de realitzar activitats conjuntes entre les diferents entitats.
 • Des de l’escola i l’Olympic s’explica la Gimcana familiar (Un tomb per la Floresta) que es realitza cada any, i es convida a les entitats a participar-hi. S’introdueix la possibilitat d’utilitzar diferents espais.
 • Es valora la possibilitat d’organitzar un dia de portes obertes de tots els centres i entitats educatives del barri, una mena de «correeduca» (nom pendent de definir).
 • Des de l’Olimpyc apunten la necessitat de disposar d’una aula d’estudi a prop de les pistes que serveixi per als joves que participen de les activitats esportives.
 1. Acords i nova convocatòria
 1. Es crea una subcomissió per treballar el projecte de l’Espai Jove
 2. Es cercarà informació sobre consells d’infants, i es convidarà a la Comissió a un veí amb experiència en aquesta eina de participació que ajudi a la reflexió i al disseny del Consell
 3. S’acorda que abans de la propera convocatòria, es faci arribar la documentació per tal de preparar-la abans de la reunió.
 4. La coordinadora de la Comissió, encarregada de realitzar les convocatòries i els resums de les reunions, serà la Maria Ferrer
 5. Les presentacions dels treballs fets en la comissió a les plenàries del Consell de Barri es realitzarà de forma rotatòria per part de les persones que participen a la Comissió. Pel proper Consell del dia 4 de febrer, el Manel Berenguer explicarà els temes tractats i les propostes acordades.

Juliol 8, 2013

Actes del Consell de Barri i Grups de Treball de Territori i de Mobilitat

Podeu descarregar aquí les Actes del Consell de Barri i Grups de Treball de Territori i de Mobilitat

Acta Consell Barri 20-11-2012

Acta Consell Barri 19-03-2013

Acta GT Mobilitat i Seg 28-05-2013

Acta GT Territori 04-06-2013

Juliol 5, 2012

Acta de la reunió del Grup de Treball de la Floresta, celebrada el dia 21 de juny de 2012 al Centre Social i Sanitari de la Floresta a les 19.00h

(more…)

Desembre 12, 2011

Reunió amb la Sra. Mercé Conesa

Estracte de punts a tractar amb la Sra. Mercé Conesa, Alcalde de Sant Cugat, el proper 14 de desembre:

 • Economia de barri. Diners de lliure disposició… Feines executades i les que resten per fer.
 • Donat d’inauguració propera del bosc literari, neteja urgent per a poder circular per tota l’anella verda.
 • Desprès d’un any sense tenir noticies de l’ajuntament, engegar reunions de treball on realment poder ajudar a fer coses positives per al barri.
 • Finalitzar les obres de la serreta (soterrament de cables de telefònica, faroles serrades i no eliminades, portes de comptadors sense candaus, escales projectades no executades, etc…)
 • Vialitat i estacionament.
 • Escola el pinar (Forma part de la vialitat del nostre barri però donat que hi ha nens pel mig creiem que es un punt particularment delicat i especific).

Octubre 30, 2009

Sobre la movilitat després de la urbanització

Filed under: Agenda,Consell de Districte,Urbanització dels carrers — laserreta @ 12:58 pm

El passat 9 de novembre es va celebrar una reunió de mobilitat a la que no més podien assistir les persones convocades.

En aquesta reunió s’ha comentat que en breu s’anul•laran els sentits únics que s’han implantat amb motiu de les obres de urbanització i fins que es prengui una decisió final sobre aquest tema.

També s’ha informat de que el proper 9 de novembre es celebrarà un Consell de Districte al que pot assistir tothom que ho desitgi.

Després del dia 9, s’enviarà per correu a tots els veïns de les zones problemàtiques en quant a sentit de circulació i zones d’aparcament, una convocatòria de reunió en la qual tots podran expressar la seva opinió.

Posteriorment es prendrà i implantarà la decisió final sobre la organització de zones d’aparcament i sentits dels carrers.

Setembre 16, 2009

Bustia de suggeriments

suggerenciesUs recordem que, qualsevol persona que vulgui fer un suggeriment per que sigui exposat a les reunions de la junta de la Associació, al Consell de Districte o als diferents Grups de Treball, ho pot fer en forma de comentari de qualsevol entrada d’aquesta web o per EMail al correu de la associació laserreta@gmail.com

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.